Priser

Vi er underlagt den kommunale prisfastsættelse for folkeoplysningsforeninger.