Lukke-dage i 2023

Adgang til hallen i ferieperioderne kan kun ske efter aftale.

Ønsker du at booke hallen til et arrangement, kan Jesper kontaktes på: