Bestyrelsen

Dyrup/Bellinge Kultur- & Idrærtscenter er en selvejende hal, hvor bestyrelsen er valgt af Firmaidræt Odense’s klub.
Bestyrelsens opgave er at sørge for at DBKI Center er i forsvarlig stand, samt at udleje hallerne.

Formand - Jesper Rønning

Telefon: 6617 4606
Mail: formand@dbki.dk

Næstformand - Stefan Marcher Schmidt

Telefon: 2265 3032
Mail: stefan@sro.dk

Kasserer - Grethe Bøje Ploug

Sekretær - vakant

Bestyrelsesmedlem - Ole Helenius

Bestyrelsesmedlem - Martin Johansen

Suppleant - Vakant

Suppleant - Vakant

Foreningens repræsentant - Jan Juul

Stor tak til vores sponsorer